CASE STUDY

 1. DORADZTWO W ZAKRESIE PLANOWANIA i REAZLIACJI PROJEKTÓW

  Polega na wykonaniu przez naszych konsultantów badania planu projektu i jego głównych założeń – finansowych, projektowych etc., które stanowią podstawę do opracowania odpowiednich wniosków, opinii, raportów i sprawozdań a przede wszystkim podstawę dalszych kroków do pozyskanie finansowania czy opracowania oferty sprzedażowej.

 2. POZYSKANIE FINANSOWANIA

  Nasi eksperci mają bardzo wielkie doświadczenie dzięki czemu wykorzystują różne formy pozyskiwania środków. W zależności od skomplikowania projektu, jego wrażliwości na koszty Finansowe jak i wartość zabezpieczeń sięgamy najczęściej po kredyty bankowe ale także obligacje, emisje akcji jak i inwestorów zewnętrznych.
  Średni czas pozyskania finansowania trwa ok. 2 miesiecy a wartość projektów jakimi się możemy zająć musi przekraczać minimum 0,5mln EUR
  Pracujemy tylko z projektami związanymi z nieruchomościami!

 3. AUDYT WEWNĘTRZNY

  Audyt wewnętrzny to niezależne działanie naszych specjalistów mający charakter weryfikacyjny i doradczy, które ma na celu usprawnienie jej funkcjonowania i poprawienie czynników niezbędnych w prawidłowej realizacji projektu: weryfikacji

  zgodności z przepisami prawa i zapisami umownymi, weryfikacji procedur, zarządzania ryzykiem, systemu kontroli oraz innych procesów zarządzania projektem oraz samą jednostką.

 4. UZYSKANIE POZWOLEŃ

  Prowadzimy kompleksową obsługę administracyjną i projektową do uzyskania wszelkich pozwoleń dla realizacji projektu. Świadczymy pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie. Opracowujemy dokumentację przed i powykonawczą projektu, oferujemy pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów, wypełniamy wnioski i inne niezbędne formalne dokumenty. Uczestniczymy w odbiorach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W zakresie wszelkich pozwoleń oferujemy również pomoc prawną.

 5. OBSŁUGA PRAWNA

  Pomagamy we wszelkich aspektach prawnych przy realizacji projektów inwestycyjnych. Przygotowujemy Due Diligence, opiniujemy umowy, wypełniamy wnioski, opracowujemy wzory dokumentów. Mamy szerokie kompetencje w zakresie restrukturyzacji i windykacji. Uczestniczymy w negocjacjach, renegocjacjach. Dzięki naszej wiedzy wygrywamy dla klientów korzystne warunki spłaty i obsługi finansowej.

 6. USŁUGI EKSPERCKIE

  Wysokie kompetencje i specjalistyczna wiedza naszych konsultantów i doradców stanowią podstawę naszego sukcesu oraz gwarancję satysfakcji naszych klientów. Podstawowym produktem w zakresie usług eksperckich są opracowania i opinie. Współpracujemy z wieloma polskimi i międzynarodowymi zewnętrznymi podmiotami i specjalistami indywidualnymi z różnych dziedzin w obsłudze i realizacji inwestycji. Staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych klientów.

 7. OBSŁUGA INWESTYCJI

  Obsługa operacyjna obejmuje działania nakierowane na optymalizację bieżącego projektu i bieżącej działalności firmy, aby, maksymalnie poprawić jej sprawność działania i czas jego realizacji. Bierzemy udział w zakresie obsługi inwestycji na każdym jej etapie. Doradzamy w zakresie zaplanowania projektu, pomagamy w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń jak również prowadzimy ocenę i doradztwo w zakresie usług wykonawczych. Pomagamy w wyborze najlepszych ko-kooperantów. Wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości i inwestycji naszych specjalistów pozwala ograniczyć ryzyko obsługi inwestycji do minimum. Współpracujące z nami firmy są liderami w swoich dziedzinach.

 8. CONTROLING

  Na bieżąco mierzymy efekty prowadzonego projektu – controling strategiczny i operacyjny. Pomiar efektów wdrażanego planu obejmują analizę m.in.: w zakresie: terminowości wdrażanej strategii, uzyskiwanych wskaźników pomiaru realizacji celów strategicznych, oceniających stopień osiągania celów i ewentualnego ryzyka powstającego podczas realizacji inwestycji. Pomagamy w przygotowywaniu raportów z bieżącej obsługi.

 9. POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY

  Po zakończeniu inwestycji w sprzedaży obiektu lub spółki. Poszukujemy potencjalnych nabywców.

  Konsultujemy, organizujemy i prowadzimy cały proces negocjacji warunków transakcji na każdym jej etapie, doradzamy w procesie „due diligence” (badania spółki), w tym nadzorujemy przygotowanie wszystkich kluczowych dokumentów i materiałów – dokumentów finansowo-księgowych, podatkowych i prawnych niezbędnych do wdrożenia zaplanowanej struktury i harmonogramu transakcji. Wszystkie etapy realizujemy we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin (doradcami prawnymi i podatkowymi) – przygotowujemy zintegrowany plan transakcji będący przedmiotem analiz ze strony potencjalnych nabywców i inwestorów.

  Uczestniczymy w negocjacjach ostatecznych warunków sprzedaży i nadzorujemy ich realizację.

 10. Sprzedaż Nieruchomości lub projektu

  Nasi eksperci w tej dziedzinie zbadają oczekiwania inwestora. Czy chce on realizować Projekt czy ma zamiar sprzedać go po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po komercjalizacji.

  Najczęściej w takich przypadkach pomagamy Inwestorowi uzyskać wszelkie pozwolenia, doradzamy w zakresie skomercjalizowania powierzchni handlowej a później pozyskujemy finansowanie na realizację budowy całego obiektu. Na życzenie klienta jesteśmy gotowi przygotowac również transakcję sprzedaży obiektu lub projektu w dowolnym momencie.

  Obecnie realizujemy kilka projektów w Polsce jak i UK jednak obowiązują nas umowy o poufności.

 11. Restrukturyzacje

  To najciekawsza część naszej pracy. Nasi eksperci stają się lekarzami którzy uleczają „chory organizm” stawiają go na nogi.

  Przyczyn w których znajdują się firmy z nami współpracujące jest naprawdę wiele.

  Zaczynając od błędnego zarządzania, przez złe decyzje administracji Państwowej, błędy w dokumentacjach, brak wymaganych pozwoleń, utrata płynności czy w końcu przeinwestowanie.

  Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie więc nie czekaj, umów się z naszym ekspertem.